Otwarcie nowego budynku biblioteki

W dniu 7 czerwca 2010 roku dokonano uroczystego otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej po modernizacji, która trwała 11 miesięcy. Całe zadanie pod nazwą „Rozbudowa z przebudową Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych” zostało sfinansowane w części ze środków MKiDN (250 tys. zł) i Gminy Osjaków (200 tys. zł).

2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.01 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.02 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.03 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.04 - Otwarcie nowego budynku biblioteki

W uroczystości uczestniczyli: Pan Mieczysław Łuczak – Poseł na Sejm RP, Pan Paweł Stułka – Naczelnik Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w MKiDN, Pan Andrzej Stepień – Starosta Powiatu Wieluńskiego, Pan Jarosław Trojan ? Wójt Gminy Osjaków, Pan Sławomir Kaźmierczak – Przewodniczący Rady Gminy w Osjakowie wraz z Radnymi, Dyrektorzy Bibliotek Powiatowych i Gminnych z Powiatu Wieluńskiego i Sieradzkiego, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych z terenu Powiatu Wieluńskiego i Gminy Osjaków, pracownicy UG w Osjakowie, sołtysi, sponsorzy, darczyńcy, ofiarodawcy, Przyjaciele Biblioteki, czytelnicy, młodzież, dzieci i media.

2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.05 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.06 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.07 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.08 - Otwarcie nowego budynku biblioteki

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Pan Mieczysław Łuczak – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Paweł Stułka – Naczelnik Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MkiDN, Pan Jarosłw Trojan – Wójt Gminy Osjaków, Pan Andrzej Stępień – Starosta Powiatu Wieluńskiego, Pani Barbara Domagała – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie.

2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.09 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.10 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.11 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.12 - Otwarcie nowego budynku biblioteki

Poświecenia całego obiektu dokonał ksiądz Kanonik Zdzisław Simiński – Proboszcz Parafii Osjaków. Wójt Gminy Osjaków powitał wszystkich zebranych na uroczystości.

Uroczystość odbyła się w nowym skrzydle dobudowanym do biblioteki. Podczas uroczystości przedstawiono rys historyczny biblioteki, a także prezentacje multimedialną dotyczącą prowadzonej działalności kulturalno-oświatowej biblioteki w Osjakowie. Pokazaliśmy współpracę biblioteki ze środowiskiem lokalnym oraz rolę biblioteki w środowisku. Następnie Pani Kierownik GBP w Osjakowie dziękowała osobom i instytucjom, które przyczyniły się do powstania tak wspaniałego obiektu.

2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.13 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.14 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.15 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.16 - Otwarcie nowego budynku biblioteki

Realizacja inwestycji dobiegła końca. Wierzę, że oddana do użytku zmodernizowana biblioteka przyczyni się do rozwoju zarówno samej miejscowości jak i całej gminy. Oprócz możliwości organizowania profesjonalnych imprez kulturalnych będzie miejscem do organizowania innych uroczystości służących mieszkańcom Gminy.

2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.17 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.18 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.19 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.20 - Otwarcie nowego budynku biblioteki

Pragnę z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy służyli pomocą, dobrą radą, wsparciem finansowym, doradztwem w trakcie realizacji tej inwestycji.

2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.21 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.22 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.23 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.24 - Otwarcie nowego budynku biblioteki

Szczególnie dziękuję Panu Maksymilianowi Celedie – Radcy Ministra Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN, Panu Profesorowi Wiktorowi Jędrzejcowi – Dyrektorowi Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN oraz Radnym Rady Gminy w Osjakowie za pomoc finansową. Dzięki Państwa przychylności mogliśmy zrealizować nasze plany i zamierzenia.

2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.25 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.26 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.27 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.28 - Otwarcie nowego budynku biblioteki

Słowa podziękowania i wdzięczności kieruję szczególnie do Pana Mieczysława Łuczaka – Posła na Sejm RP i Pana Jarosława Trojana – Wójta Gminy Osjaków za bezinteresowną pomoc, życzliwość i otwartość, które przyczyniły się do rozpoczęcia rozbudowy i przebudowy biblioteki. Gorące słowa podziękowania kieruję do naszych sponsorów, darczyńców i ofiarodawców, którzy są zawsze z nami. Bardzo serdecznie dziękuję za życzliwość, wsparcie finansowe, które traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy bibliotece. Ufam, że dalsza współpraca będzie równie owocna.

2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.29 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.30 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.31 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.32 - Otwarcie nowego budynku biblioteki

Nie sposób wymienić wszystkich, którym należałoby dzisiaj podziękować, więc serdecznie dziękuję wszystkim, którym te podziękowania się należą za ich zaangażowanie, radę i pomoc podczas realizacji tego przedsięwzięcia.

2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.33 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.34 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.36 - Otwarcie nowego budynku biblioteki

Dzięki uprzejmości Pana Jana Książka – Dyrektora Muzeum Ziemi Wieluńskiej w naszej bibliotece można było obejrzeć wystawę eksponatów pt. -Wystawa zabytków związanych z Gminą Osjaków ze zbiorów Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.35 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.37 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.38 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.39 - Otwarcie nowego budynku biblioteki

Uroczystość uświetnili uczniowie Publicznego Gimnazjum w Osjakowie wystawiając spektakl -Zemsta- Aleksandra Fredry pod kierunkiem Pani Małgorzaty Biegańskiej.

2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.40 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.41 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.42 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.43 - Otwarcie nowego budynku biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Osjakowie została w pełni odnowiona i powiększona, w budynku biblioteki zostały wykonane następujące prace remontowe:

  • dobudowano nowe skrzydło,
  • zmodernizowano istniejące pomieszczenia,
  • dobudowano podjazd i dostosowano sanitariaty dla osób niepełnosprawnych.

2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.44 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.45 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.46 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.47 - Otwarcie nowego budynku biblioteki

Cieszymy się, że nasza biblioteka z dnia na dzień stała się piękniejsza. Jesteśmy przekonani, że dokonane zmiany pomogą nam w realizacji planów i kontynuację działań podejmowanych przez placówkę. Mamy nadzieję, że będzie długo służyć ku wspólnemu pożytkowi, ponieważ książka pełni szczególną rolę w tworzeniu i ocalaniu dorobku kulturalnego.

Na zakończenie w imieniu własnym i pracowników Pani Kierownik Barbara Domagała serdecznie podziękowała za przebycie na uroczystość.

2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.48 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.49 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.50 - Otwarcie nowego budynku biblioteki2010 06 17.otwarcie.budynku.biblioteki.51 - Otwarcie nowego budynku biblioteki