Mogilnik na Chorzynie

W latach 60. w jednym z bunkrów z czasów II wojny światowej w pobliżu miejscowości Chorzyna zmagazynowano przeterminowane środki ochrony roślin. Dzięki współpracy Urzędu Gminy w Osjakowie z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi udało się usunąć odpady. Firma Hydrogeotechnika sp. z o.o. z Kielc dokonała opróżnienia bunkra i utylizacji niebezpiecznych opadów w wyspecjalizowanym zakładzie na koszt Urzędu Marszałkowskiego. Wartość prac wyniosła 193 tys. zł.

2010 08 09.mogilnik.na.chorzynie.01 - Mogilnik na Chorzynie2010 08 09.mogilnik.na.chorzynie.02 - Mogilnik na Chorzynie2010 08 09.mogilnik.na.chorzynie.03 - Mogilnik na Chorzynie2010 08 09.mogilnik.na.chorzynie.04 - Mogilnik na Chorzynie2010 08 09.mogilnik.na.chorzynie.05 - Mogilnik na Chorzynie2010 08 09.mogilnik.na.chorzynie.06 - Mogilnik na Chorzynie2010 08 09.mogilnik.na.chorzynie.07 - Mogilnik na Chorzynie2010 08 09.mogilnik.na.chorzynie.08 - Mogilnik na Chorzynie2010 08 09.mogilnik.na.chorzynie.09 - Mogilnik na Chorzynie2010 08 09.mogilnik.na.chorzynie.10 - Mogilnik na Chorzynie2010 08 09.mogilnik.na.chorzynie.11 - Mogilnik na Chorzynie2010 08 09.mogilnik.na.chorzynie.12 - Mogilnik na Chorzynie2010 08 09.mogilnik.na.chorzynie.13 - Mogilnik na Chorzynie2010 08 09.mogilnik.na.chorzynie.14 - Mogilnik na Chorzynie