Poprawienie Estetyki Przestrzeni Publicznej w Osjakowie

Gmina Osjaków zakończyła realizację zadania pn. „poprawienie estetyki przestrzeni publicznej w miejscowości Osjaków”. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

2010 08 12.parki.w.osjakowie.01 - Poprawienie Estetyki Przestrzeni Publicznej w Osjakowie2010 08 12.parki.w.osjakowie.05 - Poprawienie Estetyki Przestrzeni Publicznej w Osjakowie2010 08 12.parki.w.osjakowie.06 - Poprawienie Estetyki Przestrzeni Publicznej w Osjakowie

W poniedziałek 16 sierpnia parki w Osjakowie zostały oficjalnie otwarte. W uroczystościach wzięli udział: Pani Maria Kaczorowska z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, radny sejmiku wojewódzkiego Pan Andrzej Chowis, starosta wieluński Pan Andrzej Stępień, przewodniczący Rady Gminy w Osjakowie Pan Sławomir Kaźmierczak oraz wójt gminy Osjaków Pan Jarosław Trojan. Parki poświęcił proboszcz osjakowskiej parafii ks. Zdzisław Simiński.

2010 08 12.parki.w.osjakowie.04 - Poprawienie Estetyki Przestrzeni Publicznej w Osjakowie2010 08 12.parki.w.osjakowie.07 - Poprawienie Estetyki Przestrzeni Publicznej w Osjakowie2010 08 12.parki.w.osjakowie.08 - Poprawienie Estetyki Przestrzeni Publicznej w Osjakowie

Realizacja inwestycji miała na celu nie tylko poprawę wizerunku Osjakowa, ale przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa poprzez remont chodników na części ulicy Targowej i Rynek, wyznaczenie miejsc parkingowych, w tym również dla osób niepełnosprawnych oraz budowę nowych parkingów.

Wizerunek stolicy naszej Gminy uległ również znacznej poprawie poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej, a mianowicie skweru przy ul. Rynek i przy ul. Targowej. Obecnie tereny te można nazwać „mini parkami”, mają wyznaczone i wyłożone kostką alejki, zostały nasadzone nowe ozdobne krzewy parkowe. Są też nowe ławki, kosze na śmieci, a dodatkowym elementem wpływającym na poprawę bezpieczeństwa jest nowe oświetlenie w obu parkach.

2010 08 12.parki.w.osjakowie.09 - Poprawienie Estetyki Przestrzeni Publicznej w Osjakowie2010 08 12.parki.w.osjakowie.10 - Poprawienie Estetyki Przestrzeni Publicznej w Osjakowie2010 08 12.parki.w.osjakowie.11 - Poprawienie Estetyki Przestrzeni Publicznej w Osjakowie2010 08 12.parki.w.osjakowie.12 - Poprawienie Estetyki Przestrzeni Publicznej w Osjakowie