Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach – relacja i zdjęcia

W Drobnicach, gm. Osjaków, w dniu 29.08.2010r. odbyły się Dożynki Gminne. O godz. 14:00 wyruszył korowód dożynkowy, w tym poczty sztandarowe, poczty sztandarowe jednostek OSP, orkiestra dęta, starostowie dożynek, duchowieństwo, zaproszeni goście, gospodarze gminy, grupy wieńcowe, zespoły folklorystyczne.

2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.01 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.02 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.03 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia

O godz. 14:30 Ksiądz Proboszcz Zbigniew Witecki rozpoczął odprawę Mszy Świętej Polowej w intencji rolników. W trakcie trwania mszy Starostowie dożynek : Pani Bożena Olejnik i Pan Robert Czyż złożyli bochen chleba na ołtarz. Po odprawieniu Mszy Świętej i odegraniu hymnu państwowego głos zabrał Wójt Gminy Osjaków- Pan Jarosław Trojan, dokonał uroczystego otwarcia uroczystości, powitał uczestników dożynek. Następnie Ks. Zbigniew Witecki dokonał poświęcenia samochodu strażackiego. Akt przekazania w imieniu włądz gminy odebrał Druh Zygmunt Błaszczyk – Prezes Zarządu Jednostki OSP Drobnice. Kolejno „Rotę” – Hymn Chłopski odegrała Orkiestra Dęta OSP Osjaków.

2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.04 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.05 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.06 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia

Starostowie dożynek wręczyli chleb gospodarzom gminy: Panu Jarosławowi Trojanowi – Wójtowi GM. Osjaków i Panu Sławomirowi Kaźmierczakowi – Przew. RG w Osjakowie. Następnie dokonano prezentacji wieńców dożynkowych. W trakcie prezentacji zespoły folklorystyczne z Osjakowa, Dębiny i Chorzyny śpiewały pieśni dożynkowe. Na dożynkach wręczono również Odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”. Odznaczono: Panią Alicję Kopeć, Pana Jacka Podgórniaka, Pana Tomasza Kubiaczyka, Pana Henryka Piekarę, Pana Kazimierza Kowalczyka. Następnie głos zabrali: Pan Artur Ławniczak – Wiceminister Rolnictwa, Pan Mieczysław Łuczak – Poseł na Sejm RP, Pan Janusz Antczak – Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego, Pani Grażyna Ryczyńska – Przew. Komisji Kultury Rady Powiatu Wieluńskiego. Odczytane zostały również listy okolicznościowe.

2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.07 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.08 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.09 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia

Zaproszeni goście oraz uczestnicy dożynek mogli wziąć udział w warsztatach twórców ludowych, którzy reprezentowali następujące dziedziny: Pani Genowefa Borek – koronkarstwo, Pani Teresa Nawojska – technika papierowa, Pani Lidia Tyka – haft, Pan Tadeusz Glinkowski – rzeźbiarstwo, Pan Andrzej Buczek – plecionkarstwo. Pani Wanda Majtyka i Pani Halina Gniłka – prowadzące dożynki zaprosiły uczestników na część artystyczną w wykonaniu uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej w Drobnicach, Zespołów Pieśni Ludowej z Osjakowa, Dębiny i Chorzyny oraz na Koncert zespołu „Akcent”. Gościnnie zaśpiewał Bartosz Jagielski – wokalista z Wielunia.

2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.10 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.11 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.12 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.13 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.14 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.15 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.16 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.17 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.18 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.19 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.20 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.21 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.22 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.23 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.24 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.25 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.26 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.27 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.28 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.29 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.30 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.31 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.32 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.33 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.34 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.35 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.36 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.37 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.38 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.39 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.40 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.41 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.42 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.43 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.44 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.45 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.46 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.47 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.48 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia2010 09 09.dozynki.gminne.drobnice.49 - Dożynki gminno-parafialne w Drobnicach - relacja i zdjęcia

autor: GOK w Osjakowie