20-lecie samorządu

W dniu 18 września 2010 r. w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Osjakowie odbyła się uroczysta XLVII sesja Rady Gminy w Osjakowie, która była poświęcona XX-leciu działalności samorządu terytorialnego.

2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.001 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.003 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.010 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.019 - 20-lecie samorządu

Podczas uroczystości wręczone zostały pamiątkowe podziękowania dla władz samorządowych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych, zespołów Pieśni Ludowej, Banku oraz innych działaczy społecznych i samorządowych Ziemi Osjakowskiej.

2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.031 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.037 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.041 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.044 - 20-lecie samorządu

Przedstawiono również prezentację multimedialną oraz program słowno-muzyczny przygotowanych przez uczniów Publicznego Gimnazjum w Osjakowie. Po zakończeniu sesji zaproszono uczestników do zwiedzania wystawy okolicznościowej.
2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.001 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.002 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.003 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.004 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.005 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.006 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.007 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.008 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.009 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.010 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.011 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.012 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.013 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.014 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.015 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.016 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.017 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.018 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.019 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.020 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.021 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.022 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.023 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.024 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.025 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.026 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.027 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.028 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.029 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.030 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.031 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.032 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.033 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.034 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.035 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.036 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.037 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.038 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.039 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.040 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.041 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.042 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.043 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.044 - 20-lecie samorządu2010 09 18.uroczysta.sesja.rady.gminy.045 - 20-lecie samorządu