Informacja z przebiegu badań profilaktycznych

 
PROFILAKTYKA W NASZEJ GMINIE

   
W dniu 5 września 2010 r. w Osjakowie zorganizowane zostały przez Wójta Gminy Osjaków we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w Łodzi bezpłatne badania profilaktyczne dla wszystkich mieszkańców Gminy Osjaków. Mieszkańcy mogli skorzystać z następujących badań:
       – mammografii dla kobiet w wieku 50-69 lat
       – pomiaru ciśnienia tętniczego,
       – pomiaru poziomu cukru,
       – pomiaru poziomu cholesterolu,
       – morfologii,
       – USG i PSA dla mężczyzn powyżej 40 roku życia,
       – konsultacji z onkologiem,
       – konsultacji z urologiem.
Największym zainteresowaniem cieszyły się badania: pomiaru ciśnienia, poziomu cukru i cholesterolu, oraz morfologia- skorzystało z nich 50 osób. Badaniu USG i konsultacji urologicznej poddało się 19 mężczyzn, mammografii natomiast tylko 6 kobiet.
Profilaktyka zdrowotna jest bardzo potrzebna społeczeństwu, pozwala na wykluczenie lub wczesne wykrycie wielu chorób. Mamy nadzieję, kolejne badania profilaktyczne będą cieszyły się jeszcze większym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy.