Wyróżnienie Gminy Osjaków w konkursie „Przyjazna wieś”

Gmina Osjaków reprezentująca woj. łódzkie w konkursie „Przyjazna wieś” na szczeblu centralnym otrzymała wyróżnienie za ekologiczne rozwiązania,ujęte w projekcie budowy nowej sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Osjakowie.

wyroznienie przyjazna wies - Wyróżnienie Gminy Osjaków w konkursie "Przyjazna wieś"