Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Osjaków w roku 2011 z organizacjami pozarządowymi

 Wójt Gminy Osjaków
zaprasza  organizacje pozarządowe

do konsultacji projektu  Programu współpracy Gminy Osjaków w roku 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jeżeli cele statutowe organizacji obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.


Dodatkowe informacje można znaleźć TUTAJ