II Gminny Turniej Sportowy piłki siatkowej

Z a p r o s z e n i e

Urząd Gminy w Osjakowie, Publiczne Gimnazjum w Osjakowie, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osjakowie zaprasza na II Gminny Turniej Sportowy piłki siatkowej, który odbędzie się w hali Publicznego Gimnazjum w Osjakowie w dniu 29 stycznia 2011 roku.

Organizatorzy

pdf 16 - II Gminny Turniej Sportowy piłki siatkowej Regulamin_pilka_siatkowa (PDF) 

 pdf 16 - II Gminny Turniej Sportowy piłki siatkowej Regulamin_II_Gminnego_Turnieju_Sportoweg (PDF)