Informacja

Informacja nt. przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Osjaków w roku 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Informację znajdą państwo klikając na stronie BIP Urzędu Gminy lub klikając TUTAJ