Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2011

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

Wójt Gminy Osjaków
 ul Targowa 26, 98-320 Osjaków, tel. 043-842 33 91
 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2011.
 
więcej informacji znajdą państwo TUTAJ