Ogłoszenie

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu kułtury fizycznej i sportu na rok 2011

Więcej informacji nożna znaleźć TUTAJ