Inwestycje w Gminie Osjaków

2011 04 22.inwestycje.w.gminie.osjakow.01 - Inwestycje w Gminie OsjakówWiosenne ożywienie widać nie tylko w przyrodzie, ale także na wielu gminnych inwestycjach. Dobiegły końca roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową pawilonu sportowego przy ulicy Wieluńskiej 23 w Osjakowie. Będą jeszcze trwały prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku polegające na ułożeniu kostki betonowobrukowej, umocnienieniu nasypu, uporządkowaniu całego terenu przylegającego do budynku. Podobna sytuacja jest na stacji uzdatniania wody w Chorzynie. Przebudowa technologii i budowa zbiornika zostały już zakończone. Obiekt został przebudowany przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.

W przypadku tych dwóch inwestycji Gmina przygotowuje dokumenty dotyczące uzyskania pozwolenia na użytkowanie, aby obiekty mogły być przekazane, jak sama nazwa mówi, do użytkowania. 

2011 04 22.inwestycje.w.gminie.osjakow.02 - Inwestycje w Gminie OsjakówNiebawem też ruszą dalsze prace związane z przebudową drogi gminnej Skaleniec-Walków. I etap został wykonany w 2010r. Mieszkańcy Skaleńca mogli cieszyć się już  z nowej asfaltowej nawierzchni drogi biegnącej przez ich miejscowości właśnie już w ubiegłym roku. natomiast mieszkańcy Walkowa muszą jeszcze poczekać. Jeśli roboty zostaną zakończone w terminie, a sądzimy, że tak, to już na przełomie II i III kwartału br. wszyscy będziemy mogli cieszyć się z poprawy warunków życia mieszkańców, ponieważ na całym odcinku drogi będzie już nawierzchnia asfaltowa.

2011 04 22.inwestycje.w.gminie.osjakow.03 - Inwestycje w Gminie OsjakówW dalszym ciągu staramy się poprawiać jakość życia mieszkańców naszej Gminy. Kończymy jedne inwestycje przystępujemy do kolejnych.

W ramach Lokalnej grupy działania ?Kraina Wielkiego łuku Warty? z siedzibą w Osjakowie, złożyliśmy wniosek na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej remontu i wyposażenia świetlic wiejskich w Dębinie i Nowej Wsi. Najprawdopodobniej na początku maja br. dokonamy wyboru wykonawców na realizację tego zadania, które zamierzamy zakończyć w październiku br. Na ten cel Wójt Gminy Osjaków Jarosław Trojan, podpisał umowę o przyznanie pomocy ze środków unijnych z Samorządem Województwa Łódzkiego na kwotę blisko 300 tys. zł.

2011 04 22.inwestycje.w.gminie.osjakow.04 - Inwestycje w Gminie OsjakówMiesiąc kwiecień to czas składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie działań na realizację zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową, odpadową. Będziemy aplikować o środki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w Osjakowie.