Osjaków prowincją na plus

2011 05 01.osjakow.prowincja.na.plus - Osjaków prowincją na plus

Wczoraj w TVP Łódź emitowany był magazyn „PROWincja na plus”. 12-minutowy odcinek w całości poświęcony był gminie Osjaków, można go ponownie obejrzeć na stronie TVP pod adresem: http://www.tvp.pl/lodz/spoleczenstwo/prowincja-na-plus/wideo/30042011/4428613. W programie Magdalena Michalak opowiada o tym, jak zmieniają się gminy województwa łódzkiego, korzystające z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. {nomultithumb}

W programie omówione są inwestycje w gminie, które były dofinansowane z PROW oraz te, o których dofinansowanie Osjaków się ubiega. Mowa m.in. o odnowie centrum Osjakowa, przebudowie Stacji Uzdatniania Wody, planowanej rozbudowie oczyszczalni ścieków, odnowienia Domu Ludowego w Dębinie, czy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. W trakcie programu pojawiają się również opinie mieszkańców oraz wypowiedzi marszałka województwa łódzkiego – Witolda Stępnia, dyrektora Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Marii Kaczorowskiej, wójta gmina Osjaków – Jarosława Trojana oraz pracowników Urzędu Gminy.