Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Chorzynie

W dniu 8 maja 2011r.odbyło się uroczyste przekazanie do użytkowania stacji uzdatniania wody w Chorzynie z udziałem Pana Mieczysława Łuczaka ? posła na Sejm RP, Pana Jacka Kaczorowskiego ? prezesa PGEGiEK S.A. oraz zaproszonych gości.    

Przebudowa stacji wraz z jej rozbudową w całości została sfinansowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. KWB w Bełchatowie.
Koszt inwestycji wyniósł niewiele ponad 900 tys. zł.
Obiekt zyskał nowe urządzenia technologiczne, zbiornik retencyjny wody uzdatnionej, które będą zapewniały dobrej jakości wodę pitną, odpowiednie ciśnienie wody w sieci, szczególnie ważne w okresie wzmożonych jej rozbiorów.
Stacja jest w pełni zautomatyzowana.

SUW 1 - Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w ChorzynieSUW 2 - Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w ChorzynieSUW 3 - Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w ChorzynieSUW 4 - Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Chorzynie