Inwestycje w Gminie Osjaków

W dniu 16.05.2011r. zostały podpisane umowy z wykonawcami na remonty świetlic wiejskich w Dębinie i Nowej Wsi. Prace na tych obiektach już rozpoczęte, a ich zakończenie planowane jest w połowie września br.  Zadanie to współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013, działanie ?Odnowa i rozwój wsi?.  Roboty remontowe polegać będą na remoncie dachów, instalacji elektrycznej, odnowienia ścian, sufitów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remonty sanitariatów, docieplenie i wykonanie elewacji, a także utwardzenie terenu przed budynkami świetlic z kostki brukowej.

Dobiegła końca przebudowa drogi gminnej Skaleniec ? Walków realizowana  w ramach projektu pn. ?Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego?. Droga zyskała nawierzchnie asfaltową na długości ok. 3,6 km. Realizacja całego projektu natomiast  jeszcze trwa.

inwestycje 4 - Inwestycje w Gminie Osjakówinwestycje 3 - Inwestycje w Gminie Osjakówinwestycje 2 - Inwestycje w Gminie Osjakówinwestycje 1 - Inwestycje w Gminie Osjaków