ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin ( gazu ziemnego i ropy naftowej) w obszarze” Wieluń” – zmiana koncesji nr 30/2011/p.

 pdf 16 - ZAWIADOMIENIE ZAWIADOMIENIE.PDF