Drogi i chodniki gminne

{multithumb thumb_width=280 thumb_height=170}2011 12 19.drogi.gminne.01 - Drogi i chodniki gminne2011 12 19.drogi.gminne.02 - Drogi i chodniki gminne

W 2011r. wykonano następujące remonty i przebudowy dróg:
1. Drobnice – Kol. Nowiny (nawierzchnia destruktowa) o długości 420mb
2. Gabrielów (nawierzchnia destruktowa) o długości 400m.
3. Osjaków ul. Topolowa (nawierzchnia asfaltowa) o długości 100m.
4. Osjaków ul. Targowa (nawierzchnia asfaltowa) o długości 66m.
5. Borki Walkowskie (nawierzchnia destruktowa) o długości 1300m.

W ramach inicjatyw samorządowych wykonano przebudowę chodników:
1. W Osjakowie ul. Piotrkowska – 243mb (jednostronnie).
2. W Osjakowie ul. Sieradzka – 280mb (jednostronnie).
3. W Nowej Wsi – 120mb (jednostronnie).

W 2011r. wykonano też remonty chodnikówi parkingów:
1. Parking przy ul Cmentarnej w Osjakowie – 950m2.
2. Parking w Chorzynie – 290m2.
3. Hydrofornia Chorzyna – 120m2.
4. OSP Drobnice – 110m2.
5. Kuźnica Ługowska – 15m2.

Prace remontowe na drogach gminnych we wszystkich sołectwach tj. kopanie rowów i remontowanie przepustów, łatanie kruszywem i asfaltem, wycinanie drzew i krzewów.