Gminna Spółka Wodna

W dniu 9 listopada Gminna Spółka Wodna Osjaków złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi – Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska rozliczenie dotacji jaką otrzymała w dniu 16 maja 2011 roku – umowa nr 91/RO/11 na realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych objętą działalnością statutową spółki polegających na konserwacji rowów w miejscowości: Skaleniec, Dębina, Nowa Wieś, Jasień. Gminna Spółka Wodna Osjaków otrzymała:
1. Dotację w wysokości 32 718,00 zł.
2. Środki ze składek członkowskich w wysokości18479,89 zł.
3. Darowizna od osoby fizycznej w kwocie 7200,00 zł.