Gospodarka ściekowa

W miesiącu listopadzie Wójt Gminy – Jarosław Trojan podpisał umowy na dofinansowanie 2 projektów, a mianowicie: na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i zakup samochodu asenizacyjnego oraz na zakup ciągnika rolniczego z osprzętem. Wartość kosztorysowa projektu pierwszego wynosi prawie 7 mln zł, z tego 3,6 mln zł dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej”.

W ramach tego projektu planuje się również pozyskać dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Na zakup ciągnika z osprzętem pozyskano dotację około 140 tys. zł, również z PROW.