Park na wyspie

2011 12 19.park.na.wyspie.03 - Park na wyspie W dniu 24.08.2011 Gmina Osjaków złożyła wniosek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu „Badania naukowe i ekspertyzy / Monitoring środowiska na zadanie Pt. Wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy dendrologicznej dla parku wiejskiego na terenie Osjakowskiego Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego”.

Koszt całkowity wykonanych prac to kwota 65 190.00 zł, z czego: – 52 152,00zł to udzielona dotacja z WFOŚiGW w Łodzi, – 13 038,00zł środki własne Gminy.

2011 12 19.park.na.wyspie.01 - Park na wyspie2011 12 19.park.na.wyspie.02 - Park na wyspie2011 12 19.park.na.wyspie.04 - Park na wyspie