Spartakiada przedszkolaków

image - Spartakiada przedszkolaków{nomultithumb}

26 listopada 2011 roku w hali Publicznego Gimnazjum w Osjakowie odbyła się Spartakiada Przedszkolaków Osjaków 2011. Organizatorem było Publiczne Przedszkole w Osjakowie a fundatorem nagród i upominków byli: poseł na sejm RP Mieczysław Łuczak, wójt gminy Osjaków Jarosław Trojan i Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Osjakowie. Celem imprezy było promowanie sportu jako czynnej formy wypoczynku, rozwijanie postawy prozdrowotnej oraz integracja dzieci, nauczycieli i rodziców z terenu gminy.

Na trybunach zasiedli rodzice wraz z dziećmi oraz zaproszeni goście. W kategorii przedszkolaków spartakiadę wygrały dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Drobnicach, natomiast w kategorii rodzice Oddział Przedszkolny w Kolonii Raduckiej.Wszystkim dzieciom gratulujemy wspaniałej postawy i sportowego ducha. Brawo!

Zdjęcia ze spartakiady przedszkolaków można obejrzeć na oficjalnej stronie osjakowskiego przedszkola – http://przedszkole.osjakow.pl/fotogaleria/spartakiada.html.