Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2

Zarząd Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8 w Łodzi, 90-051 Łódź
ogłasza konkurs ofert
na realizację programu zdrowotnego pn. „Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2”

pdf 16 - Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 konkurs.pdf