Uroczystość z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

{multithumb thumb_width=590 thumb_height=230}image - Uroczystość z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
W dniu 27 kwietnia 2012r. o godz. 10:00 w Hali przy Publicznym Gimnazjum w Osjakowie odbyła się uroczystość patriotyczna z okazji 221 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Zwycięstwa.

Uroczystość składała się z dwóch części: oficjalnej i artystycznej.

W części oficjalnej nastąpiło wprowadzenie pocztów sztandarowych: Zarządu Oddziału Gminnego ZOSPRP w Osjakowie, Gminnego Koła ZKRPiBWP w Osjakowie, Rady Gminy w Osjakowie, wystąpienie okolicznościowe Wójta Gminy Osjaków – Pana Jarosława Trojana i Prezesa Zarządu Gminnego Koła ZKRPiBWP w Osjakowie – Pana Franciszka Janusa, wyprowadzenie pocztów sztandarowych.

Na część artystyczną składały się:
– montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, przygotowany pod kierunkiem Pani Henryki Wejner i Pani Ewy Drewicz,
– prezentacja multimedialna,
– wykonanie tańca „Kujawiak” przez uczniów Gimnazjum pod kierunkiem Pani Anety Godyń.

Wiązanki kwiatów pod Obeliskiem „Poległym za Ojczyznę 1939-1945” złożyli:

– przedstawiciele Gminnego Koła ZKRPiBWP w Osjakowie,
– przedstawiciele Oddziału NBS w Działoszynie O/Osjaków.

Organizatorami uroczystości byli: Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie i Publiczne Gimnazjum w Osjakowie.

Więcej zdjęć na stronie Gminnego Ośrodka Kultury: www.kultura.osjakow.pl