XXII Targi Rolniczo-Ogrodnicze w Kościerzynie

W niedzielę podczas XXII Targi Rolniczo-Ogrodnicze w Kościerzynie występowały zespoły ludowe. Wśród nich znalazły się 3 zespoły z gminy Osjaków:

  • Zespół Pieśni Ludowej z Chorzyny,
  • Zespół Pieśni Ludowej z Osjakowa,
  • Zespół Pieśni Ludowej z Dębiny.
  • XXII Targi Rolniczo-Ogrodnicze w Kościerzynie objęte zostały patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marka Sawickiego, Marszałka Województwa Łódzkiego – Witolda Stępnia oraz Wojewody Łódzkiego – Jolanty Chełmińskiej.

    Zdjęcia można obejrzeć na stronie Gminnego Ośrodka Kultury: www.kultura.osjakow.pl