Ślubowanie po wyborach uzupełniających

{multithumb thumb_width=130 thumb_height=200}2012 10 25.slubowanie.nowej.radnej - Ślubowanie po wyborach uzupełniającychW czwartek 18 października o godz. 17.00 w sali nr 5 Urzędu Gminy w Osjakowie została przeprowadzona Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Osjakowie, na której odbyło się uroczyste ślubowanie nowo wybranego radnego wybranego w wyborach uzupełniających.

Na wstępie Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej, Pan Tadeusz Glinkowski odczytał protokół obsadzenia mandatów radnych bez głosowania do Rady Gminy w Osjakowie sporządzony dnia 7 października 2012 r. przez Gminną Komisję Wybiorczą w Osjakowie.

Podał, że Komisja stwierdziła, iż w wyborach do Rady, w okręgu wyborczym nr 8 obejmującym 1 mandat została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów obejmująca 1 kandydata:

Lista nr 1 – KWW Porozumienie Ludowe; 1) Marciniak Iwona Grażyna.

W związku z tym, że liczba kandydatów równała się z liczbą mandatów, za wybranego na radnego uznała zarejestrowanego kandydata.

Następnie Pan Tadeusz Glinkowski Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej wręczył Pani Iwonie Marciniak zaświadczenie o wyborze na Radną. Pani Marciniak podziękowała za otrzymane zaświadczenie o wyborze na Radną Rady Gminy w Osjakowie.

Przewodniczący Rady Gminy w Osjakowie odczytał, że zgodnie z art. 23 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – nowo wybrany radny w wyborach uzupełniających, które odbyły się w dniu 7 października 2012 roku przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego składa ślubowanie Pani Iwona Marciniak zgodnie z art. 56 ust. 4 ustawy lustracyjnej z dnia 15 lutego 2007 roku z późniejszymi zmianami – złożyła stosowne oświadczenie lustracyjne i może przystąpić do objęcia funkcji radnej czyli złożenia ślubowania. Przewodniczący poprosił wszystkich o powstanie, a Pani Iwona Marciniak odczytała rotę:

„Wierna Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnej sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Pani Iwona Marciniak po odczytaniu roty wypowiedziała słowa: „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodniczący Rady Gminy w Osjakowie złożył gratulacje i stwierdził, że Pani Iwona Marciniak złożyła ślubowanie i objęła mandat radnej.