Złote Gody

Przez przepiękne witraże w Kościele Parafialnym p.w. Św. Kazimierza Królewicza wkrada się złoty promyk słońca dodając blasku odprawianej w intencji jubilatów Mszy Świętej. Ks. kanonik Zdzisław Simiński błogosławi Jubilatów obchodzących „Złote Gody:.

2012 10 15.zlote.gody.01 - Złote Gody2012 10 15.zlote.gody.10 - Złote Gody2012 10 15.zlote.gody.20 - Złote Gody

Następnie w dostojnie udekorowanej kolorami bordo i napisem „ZŁOTE GODY” hali Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego T. Glinkowski odczytał: Postanowieniem z dnia 4 czerwca 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Medalem „Za długoletnie pożycie małżeńskie” Jubilatów:
– Państwo Barbarę i Franciszka Adamusów,
– Państwo Lucję i Stefana Beresiów,
– Państwo Krystynę i Jana Białków,
– Państwo Mariannę i Kazimierza Borczyków,
– Państwo Mariannę i Miriana Brzozowskich,
– Państwo Czesława i Andrzeja Famulskich,
– Państwo Stanisławę i Jerzego Graczyków,
– Państwo Stefanię i Tadeusza Grzesiaków,
– Państwo Henrykę i Mieczysława Mateusiaków,
– Państwo Zdzisławę i Zygmunta Niemczyńskich,
– Państwo Sabinę i Stanisława Olejników,
– Państwo Krystynę i Leopolda Pędziwiatrów,
– Państwo Leokadię i Romana Płatków,
– Państwo Eugenię i Bronisława Rabendów,
– Państwo Kazimierę i Stanisława Stasiaków,
– Państwo Stanisławę i Adama Strąków,
– Państwo Stanisławę i Kazimierza Struzikowskich,
– Państwo Kazimierę i Czesława Wlaźlaków”.

Również w roku 2012 dostojny jubileusz obchodzą inni Jubilaci, jak Państwo Kazimiera i Jerzy Ignasiakowie.

Aktu dekoracji odznaczeniami dokonali:
– Pan Andrzej Stępień – Starosta Powiatu Wieluńskiego,
– Pan Jarosław Trojan – Wójt Gminy Osjaków.

Dyplomy, listy gratulacyjne, kwiaty, upominki rzeczowe wręczyli:
– Pan Andrzej Chowis – Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego,
– Pan Ryszard Drutowski – Przewodniczący Rady Gminy w Osjakowie,
– Pan Zbigniew Pustkowski – Sekretarz Gminy Osjaków,
– Pani Emilia Kałuża – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osjakowie,
– Pan Tadeusz Glinkowski – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Osjakowie.

W swych wystąpieniach P. Andrzej Stępień, P, Andrzej Chowis, P. Jarosław Trojan – gospodarz uroczystości podkreślali, że Jubilaci w przeciągu tych lat przeżyli okresy o ogromnym znaczeniu historycznym , doznali osobistych rozterek, ale i chwil radości, najważniejsze, że doczekali tej uroczystości w zdrowiu i mają co przekazać następnym pokoleniom. Doczekanie „szmaragdowych”, „diamentowych” czy „brylantowych” godów jest tuż, tuż.

Gratulacje złożył również Ksiądz kanonik Zdzisław Simiński.

W imieniu Jubilatów po odległym i ówczesnym czasie prowadził nas chwilami wspomnień Szanowny Jubilat Bronisław Rabenda.

W pachnącej duchem świeżości i nowoczesnej architektury hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Osjakowie – notabene od poniedziałku mającego nosić imię „Jana Pawła II”, przy przepięknej melodii „Złote obrączki” młodzież z Publicznego Gimnazjum i Zespół Pieśni Ludowej uświetnił ten niezapomniany dzień. Niejedna łezka błyskająca w oku jubilatów była oddaniem tego co przeminęło, ale i tego co pozostaje dla pokoleń, dzieci, wnuków i prawnuków – prawdy, piękna , wiecznej pamięci i miłości.

2012 10 15.zlote.gody.01 - Złote Gody2012 10 15.zlote.gody.02 - Złote Gody2012 10 15.zlote.gody.03 - Złote Gody2012 10 15.zlote.gody.04 - Złote Gody2012 10 15.zlote.gody.05 - Złote Gody2012 10 15.zlote.gody.06 - Złote Gody2012 10 15.zlote.gody.07 - Złote Gody2012 10 15.zlote.gody.08 - Złote Gody2012 10 15.zlote.gody.09 - Złote Gody2012 10 15.zlote.gody.10 - Złote Gody2012 10 15.zlote.gody.11 - Złote Gody2012 10 15.zlote.gody.12 - Złote Gody2012 10 15.zlote.gody.13 - Złote Gody2012 10 15.zlote.gody.14 - Złote Gody2012 10 15.zlote.gody.15 - Złote Gody2012 10 15.zlote.gody.16 - Złote Gody2012 10 15.zlote.gody.17 - Złote Gody2012 10 15.zlote.gody.18 - Złote Gody2012 10 15.zlote.gody.19 - Złote Gody2012 10 15.zlote.gody.20 - Złote Gody2012 10 15.zlote.gody.21 - Złote Gody