Święto Niepodłegłości

W dniu 9 listopada 2012r. w Osjakowie odbyła się uroczystość patriotyczna z okazji 94 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Naród Polski. W części oficjalnej nastąpiło wprowadzenie pocztów sztandarowych, odegranie hymnu państwowego, hymnu szkolnego Publicznego Gimnazjum, powitanie gości i uczestników uroczystości, wystąpienie okolicznościowe Wójta Gminy Osjaków – Jarosława Trojana, odczytanie listu od Posła na Sejm RP – Mieczysława Łuczaka oraz listu od Marszałka Województwa Łódzkiego – Witolda Stępnia. Uroczystość uświetniała obecność pocztów sztandarowych: Rady Gminy w Osjakowie, Gminnego Koła ZKRPiBWP w Osjakowie, Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie. Na część artystyczną składał się montaż słowno-muzyczny młodzieży Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie.

Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie.