Promocja monografii Gminy Osjaków

Z myślą o dziejach najdawniejszych, kiedy to na naszych ziemiach zawiązywały się początki osadnictwa, późniejszych okresach rozwoju i upadku oraz latach współczesnych – oddajemy Państwu do rąk publikację, która jest dokumentem naszego uczestnictwa w tworzeniu historii gminy Osjaków.
Wśród wielu zadań działalności samorządu lokalnego jest dbałość o tożsamość i wizerunek miejsca, w którym mieszkamy. Przejawia się ona między innymi badaniem, odkrywaniem i upowszechnianiem szeroko rozumianej historii gminy, która powinna łączyć i być stabilnym fundamentem budowy lepszego jutra. Historia to opis wydarzeń z przeszłości bliższej i dalszej, stanowiący ważny element wychowania kolejnych pokoleń.
Inicjatywa przygotowania pracy zbiorowej poświęconej ziemi osjakowskiej zrodziła się przed laty, a pierwsze decyzje w sprawie opracowania monografii zostały podjęte przez Radę Gminy Osjaków w kadencji 2006-2010. Dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy w Osjakowie i jednostek organizacyjnych po kilku latach pracy zespołu redakcyjnego pod kierunkiem Pana Jana Książka zamierzone działania przyniosły efekt w postaci Monografii Gminy Osjaków.
Mam nadzieję, że książka jako dokument bogaty w wartości naukowe, edukacyjne i poznawcze, wzbudzi, szczególnie w mieszkańcach gminy, pozytywne emocje. Każdy z nich bowiem znajdzie tu informacje o osobach bliskich, o krewnych lub sąsiadach. Każdy odkryje opisy miejsca dla siebie ważnego.
Osjakowska historia, pisana przez małe „h”, okazuje się wolna od nadmiernego patosu i bardziej autentyczna od uogólniających teorii. Oczywiście jest niejako składnikiem tej historii pisanej przez duże „H”, ale jej realność zdaje się być bardziej uchwytna i bliższa sercu.
Spodziewam się także, że to obszerne i szczegółowe opracowanie monograficzne stanie się źródłem, z którego będą korzystać naukowcy pracujący nad szerszymi zagadnieniami. Monografia bowiem nie tylko ocala od zapomnienia mniej lub bardziej spektakularne wydarzenia historyczne, nie tylko informuje o dorobku kulturalnym gminy, nie tylko traktuje o tradycjach ludowych ziemi wieluńskiej, nie tylko uwydatnia biografie najwybitniejszych synów tej ziemi, ale także stanowi nieocenioną, bo rzetelną i uporządkowaną, bazę informacji o dawnej i współczesnej gminie Osjaków.

Wójt Gminy Osjaków
Jarosław Trojan

Promocja Monografii Gminy Osjaków odbyła się w dniu 25 listopada 2012 roku podczas uroczystej sesji Rady Gminy w Osjakowie. Autorami Monografii są: ks. prof. dr hab. Jan Związek, prof. dr hab. Tadeusz Olejnik, prof. dr hab. Tadeusz Nowak, Zdzisław Włodarczyk, Zbigniew Szczerbik, Tomasz Spychała, Jarosław Petrowicz, Ksawery Jasiak, Waldemar Golec, Anna Dura-Gędek, Bolesław Czerniak, Elżbieta Bąbka-Horbacz, Robert Adamek, Bogusław Abramek oraz Jan Książek, który kierował zespołem redakcyjnym.

Monografię w cenie 80zł za egzemplarz można nabyć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Osjakowie

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z uroczystości:

 

2012 11 25 promocja monografii 04 - Promocja monografii Gminy Osjaków2012 11 25 promocja monografii 02 - Promocja monografii Gminy Osjaków2012 11 25 promocja monografii 03 - Promocja monografii Gminy Osjaków

2012 11 25 promocja monografii 01 - Promocja monografii Gminy Osjaków2012 11 25 promocja monografii 05 - Promocja monografii Gminy Osjaków2012 11 25 promocja monografii 06 - Promocja monografii Gminy Osjaków2012 11 25 promocja monografii 07 - Promocja monografii Gminy Osjaków2012 11 25 promocja monografii 08 - Promocja monografii Gminy Osjaków2012 11 25 promocja monografii 10 - Promocja monografii Gminy Osjaków2012 11 25 promocja monografii 11 - Promocja monografii Gminy Osjaków2012 11 25 promocja monografii 12 - Promocja monografii Gminy Osjaków2012 11 25 promocja monografii 13 - Promocja monografii Gminy Osjaków2012 11 25 promocja monografii 14 - Promocja monografii Gminy Osjaków2012 11 25 promocja monografii 15 - Promocja monografii Gminy Osjaków2012 11 25 promocja monografii 16 - Promocja monografii Gminy Osjaków2012 11 25 promocja monografii 17 - Promocja monografii Gminy Osjaków2012 11 25 promocja monografii 18 - Promocja monografii Gminy Osjaków2012 11 25 promocja monografii 19 - Promocja monografii Gminy Osjaków2012 11 25 promocja monografii 20 - Promocja monografii Gminy Osjaków2012 11 25 promocja monografii 21b - Promocja monografii Gminy Osjaków2012 11 25 promocja monografii 22 - Promocja monografii Gminy Osjaków2012 11 25 promocja monografii 23 - Promocja monografii Gminy Osjaków2012 11 25 promocja monografii 24 - Promocja monografii Gminy Osjaków