Konkurs

 Wójt Gminy Osjaków

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację

zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu

na rok 2013

pdf 16 - Konkurskonkurs

pdf 16 - Konkurszaproszenie do komisji konkursowej

doc 16 - Konkursformularz zgłoszenia