150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

W dniu 25.01.2013r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie odbyła się uroczystość patriotyczna z okazji 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
W uroczystości udział wzięli m.in.:

– Pan Andrzej Stępień – Starosta Powiatu Wieluńskiego
– Pani Henryka Dubecka – Radna Rady Powiatu w Wieluniu
– Pani Grażyna Ryczyńska – Radna Rady Powiatu w Wieluniu/Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury (…) Rady Powiatu w Wieluniu
– Pan Jan Książek – Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej
– Pan Ryszard Drutowski – Przewodniczący Rady Gminy w Osjakowie wraz z Radnymi Rady Gminy w Osjakowie

– Pan Jarosław Trojan – Wójt Gminy Osjaków

– Pan Franciszek Janus – Prezes Gminnego Koła ZKRPiBWP w Osjakowie wraz z członkami Koła

– Sołtysi z terenu Gminy Osjaków
– Pan Zbigniew Pustkowski – Sekretarz Gminy Osjaków

– Ks. Andrzej Gruca – Proboszcz Parafii Chorzyna

– Pani Maria Nowaczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie
– Pani Irena Ciania – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie

– Pani Hanna Kołodziej – Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie
– Pani Elżbieta Muszyńska – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Osjakowie

– Pan Waldemar Jabłonka – Komendant Gminny ZOSP w Osjakowie

– Pani Katarzyna Kowalska – Dyrektor Oddziału NBS w Działoszynie O/Osjaków
– Pani Barbara Domagała – Kierownik GBP w Osjakowie
– Pani Emilia Kałuża – Kierownik GOPS w Osjakowie

– Pani Wioletta Sroka – Kierownik Referatu SSiZK UG w Osjakowie

– Emerytowani Pracownicy Urzędu Gminy, Kultury i Oświaty z terenu gm. Osjaków
– Kierownik ZPL Osjaków – Pani Krystyna Korytek
– Nauczyciele wraz z młodzieżą szkolną
– Przedstawiciele mediów: Radio ZW reprezentował Pan Gabriel Wyględacz – Prezes Zarządu, Wieluniak, Dziennik Łódzki
– Mieszkańcy Gminy Osjaków.

Uroczystość uświetniła obecność pocztów sztandarowych: Rady Gminy w Osjakowie, Gminnego Koła ZKRPiBWP w Osjakowie, Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Osjakowie, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie.

Na uroczystość składały się: część oficjalna oraz część artystyczna. W części oficjalnej nastąpiło wprowadzenie pocztów sztandarowych, odegranie hymnu państwowego, hymnu szkolnego, powitanie gości i uczestników uroczystości, wystąpienie okolicznościowe Wójta Gminy Osjaków, wystąpienie okolicznościowe Przewodniczącego Rady Gminy w Osjakowie, Starosty Powiatu Wieluńskiego, dyrektora Muzeum Ziemi Wieluńskiej, odczytanie listu od Posła na Sejm RP – Pana Mieczysława Łuczaka, kierowanego na ręce Pana Jarosława Trojana – Wójta Gminy Osjaków, Pani Krystyny Nawojskiej – Dyrektora GOK w Osjakowie i Pani Marii Nowaczyk – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osjakowie. Po odczytaniu listu nastąpiło wyprowadzenie pocztów sztandarowych. W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Osjakowie, pod kierunkiem Pani Anny Różańskiej i Pani Ewy Drewicz.

Organizatorami uroczystości byli: Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie i Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie.

25 01 2013 Powstanie Styczniowe 1 - 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego25 01 2013 Powstanie Styczniowe 2 - 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego25 01 2013 Powstanie Styczniowe 3 - 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

25 01 2013 Powstanie Styczniowe 4 - 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego25 01 2013 Powstanie Styczniowe 5 - 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego25 01 2013 Powstanie Styczniowe 6 - 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego25 01 2013 Powstanie Styczniowe 7 - 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego25 01 2013 Powstanie Styczniowe 8 - 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego25 01 2013 Powstanie Styczniowe 9 - 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego25 01 2013 Powstanie Styczniowe 10 - 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego25 01 2013 Powstanie Styczniowe 11 - 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego25 01 2013 Powstanie Styczniowe 12 - 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego25 01 2013 Powstanie Styczniowe 13 - 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego25 01 2013 Powstanie Styczniowe 14 - 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego25 01 2013 Powstanie Styczniowe 15 - 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego25 01 2013 Powstanie Styczniowe 16 - 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego25 01 2013 Powstanie Styczniowe 17 - 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego25 01 2013 Powstanie Styczniowe 18 - 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego25 01 2013 Powstanie Styczniowe 19 - 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego25 01 2013 Powstanie Styczniowe 20 - 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego25 01 2013 Powstanie Styczniowe 21 - 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego25 01 2013 Powstanie Styczniowe 22 - 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego25 01 2013 Powstanie Styczniowe 23 - 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego25 01 2013 Powstanie Styczniowe 24 - 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego25 01 2013 Powstanie Styczniowe 25 - 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego25 01 2013 Powstanie Styczniowe 26 - 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego25 01 2013 Powstanie Styczniowe 27 - 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego25 01 2013 Powstanie Styczniowe 28 - 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego