II Gminny Przegląd Kolęd Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych w Osjakowie – 27.01.2013

W dniu 27 stycznia 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie odbył się II Gminny Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych.

Celem Przeglądu było:

– przypomnienie zapomnianych kolęd, pastorałek i pieśni związanych z Bożym  Narodzeniem

– zainteresowanie polskimi kolędami i pastorałkami

– prezentacja wartościowych pod względem religijnym i artystycznym kolęd i pastorałek

W historii placówek jest to drugi Przegląd, w latach poprzednich organizowany był konkurs. Organizatorem Przeglądu był Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Osjakowie.

Do II Gminnego Przeglądu zgłosiło się 18 solistów indywidualnych, 14 grup w kategoriach: przedszkolaki, szkoła podstawowa 1-3, szkoła podstawowa 4-6, gimnazjum, dorośli, ogółem około 120 uczestników.

Zadaniem uczestników było wykonanie kolędy, pastorałki lub piosenki bożonarodzeniowej prezentując śpiew lub grę na instrumencie (keyboard, flet, saksofon, gitara).

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a młodsi uczestnicy oprócz dyplomu otrzymali słodką niespodziankę, ufundowaną przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osjakowie.

 2013 01 30 koledy i pastoralki 4 - II Gminny Przegląd Kolęd Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych w Osjakowie - 27.01.20132013 01 30 koledy i pastoralki 1 - II Gminny Przegląd Kolęd Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych w Osjakowie - 27.01.20132013 01 30 koledy i pastoralki 2 - II Gminny Przegląd Kolęd Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych w Osjakowie - 27.01.20132013 01 30 koledy i pastoralki 3 - II Gminny Przegląd Kolęd Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych w Osjakowie - 27.01.2013