Konkurs 2013

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2013

pdf 16 - Konkurs 2013Ogloszenie