XII Gminny Turniej Wiedzy o Straży Pożarnej

{multithumb default}2013 03 04.xii.gminny.turniej.wiedzy.o.strazy.pozarnej - XII Gminny Turniej Wiedzy o Straży Pożarnej1 marca 2013 r. pod patronatem Urzędu Gminy i Zarządu Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Osjakowie odbył się w osjakowskim gimnazjum, już po raz dwunasty, „Gminny Turniej Wiedzy o Straży Pożarnej”, który promuje wiedzę na temat działalności służby ratowniczej ? straży pożarnej. Do konkursu przystąpiło 12 uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie i 11 uczniów Gimnazjum SPSK w Czernicach. Uczestnicy do rozwiązania mieli test, który sprawdzał ich wiedzę, m.in. z przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów, organizacji i prowadzenia akcji ratowniczej w czasie walki z pożarem, sprzętu ratowniczo-gaśniczego, instalacji i urządzeń przeciwpożarowych, zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków, lasów, zbiorów, zasad ewakuacji ludzi i mienia, organizacji OSP, udzielania pierwszej pomocy oraz organizacji i zadań ochrony przeciwpożarowej RP.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: – Przewodnicząca – p. Iwona Nowak – nauczyciel Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie, – Sekretarz ? p. Jolanta Komar ? nauczyciel Gimnazjum SPSK w Czernicach, Członkowie : – p. Waldemar Jabłonka – Komendant Gminny OSP w Osjakowie, – p. Arkadiusz Wojcieszek ? V-ce Prezes ZOG ZOSP RP w Osjakowie, – p. Tadeusz Glinkowski – pracownik Urzędu Gminy w Osjakowie, – p. Bartłomiej Osyda

Zwycięzcy turnieju:
I miejsce ? Adrian Wojcieszek (Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie),
II miejsce ? Jordan Michalski (Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie),
III miejsce ? Jakub Komar (Gimnazjum SPSK w Czernicach)
IV miejsce ? Bartosz Komar (Gimnazjum SPSK w Czernicach)
V miejsce ? Mateusz Nanys (Gimnazjum SPSK w Czernicach)

Laureaci otrzymali cenne nagrody książkowe ufundowane przez Urząd Gminy w Osjakowie. Zostały one wręczone przez Wójta Gminy Osjaków- p. Jarosława Trojana, Sekretarza Gminy Osjaków- p. Zbigniewa Pustkowskiego i Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie- p. Hannę Kołodziej. Popularność konkursu od tak wielu lat świadczy o dużym zainteresowaniu młodzieży tematyką związaną z różnorodną działalnością straży pożarnej oraz świadomością występowania wielu niebezpiecznych zdarzeń w ich najbliższym otoczeniu.

Wyniki, zdjęcia i szczegółowa relacja na stronie gimnazjum.osjakow.pl.