V edycja Konkursu „Strażnik Siedlisk Przyrodniczych” – ogłoszona

LiKxxldmf9TfX2D 500x300 1 - V edycja Konkursu "Strażnik Siedlisk Przyrodniczych" - ogłoszona

Zapraszamy do udziału w V edycji Konkursu ?Strażnik Siedlisk Przyrodniczych” organizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością, na terenie której realizowano działania zgłoszone do Konkursu. Celem konkursu jest promowanie działań służących zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego regionu, w szczególności ochronie cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Zakres Konkursu obejmuje m.in. następujące działania:

{nomultithumb}

  • zachowanie miejsc gniazdowania ptaków;
  • ochrona muraw ciepłolubnych z cenną florą poprzez ekstensywny wypas lub wykaszanie; ochrona muraw ciepłolubnych z cenną florą poprzez ekstensywny wypas lub wykaszanie;
  • zachowanie/ochrona miejsc lęgowych płazów;
  • zachowanie miejsc występowania kolonii rozrodczych nietoperzy;
  • ochrona mokradeł jako siedlisk gatunków roślin i zwierząt.

Do Konkursu mogą być również zgłaszane działania podejmowane na rzecz zachowania (ochrony) tradycyjnych odmian drzew owocowych (starych sadów), ochrony i konserwacji pomnikowych okazów drzew oraz zachowania gatunków i odmian roślin ozdobnych (tradycyjne ogrody przydomowe).

Terminarz V edycji Konkursu:

  • przyjmowanie kart zgłoszeniowych – do 18 października 2013 r.
  • rozstrzygnięcie Konkursu i wybór laureatów – do 15 listopada 2013 r.
  • uroczystość podsumowania konkursu – do 31 grudnia 2013 r.

Pula środków przeznaczona na nagrody w Konkursie wynosi do 40.000,00 zł.

Do pobrania:

Regulamin Konkursu – Strażnik 2013

Karta zgłoszeniowa – Strażnik 2013

Plakat – Strażnik 2013

Źródło: http://www.wfosigw.lodz.pl/konkursy_o_nagrode_funduszu/article,1133,1,1.html