74. rocznica wybuchu II wojny światowej i 93 rocznica bitwy warszawskiej

W dniu 2 września 2013r. odbyła się uroczystość upamiętniająca 74. rocznicę wybuchu II wojny światowej i 93 rocznicę bitwy warszawskiej.

Uroczystość rozpoczęła się od sygnału syreny strażackiej. Następnie w rytm marsza spod budynku Straży OSP Osjaków nastąpił wymarsz pocztów sztandarowych, delegacji z wiązankami kwiatów oraz społeczeństwa na miejsce uroczystości – pod Obelisk „Poległym za Ojczyznę 1939-1945”. Jako pierwszy głos zabrał gospodarz uroczystości –  Pan Jarosław Trojan – Wójt Gminy Osjaków, list Posła na Sejm RP – Pana Mieczysława Łuczaka odczytał Pan Marian Siwiaszczyk – Prezes Zarządu Gminnego Koła PSL, następnie wystąpił:  Pan Franciszek Janus – Prezes Zarządu Gminnego Koła ZKRPiBWP w Osjakowie.

Po wystąpieniach okolicznościowych nastąpiła część artystyczna uroczystości przygotowana przez uczennice Publicznego Gimnazjum w Osjakowie pod kierunkiem Pani Henryki Wejner i Pani Ewy Drewicz.

Po montażu słowno-muzycznym uczennic nastąpiło złożenie kwiatów pod Pomnikiem „Poległym za Ojczyznę 1939-1945”.

Uroczystość zakończyła się odprowadzeniem pocztów sztandarowych i odegraniem marsza. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom uroczystości za przybycie.

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej na stronie www.kultura.osjakow.pl