Uroczyste przekazanie do eksploatacji przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Osjakowie

W dniu 28 października 2013r. odbyło się uroczyste przekazanie do użytkowania przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Osjakowie. Spotkanie otworzył wójt gminy Osjaków – Jarosław Trojan. W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele wykonawcy PPH „PRO-MET” s.j. Hieronim Kobusiński i wspólnicy z Koźmina Wielkopolskiego, którego reprezentowali: Hieronim Kobusiński – prezes Zarządu, Mariusz Szulc – dyrektor ds. ekonomiczno-handlowych i Lesław Kolański – kierownik budowy, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Lidia Dudek, inspektorzy nadzoru robót, radni Rady Gminy w Osjakowie wraz z przewodniczącym – Ryszardem Drutowskim, sołtysi z terenu gminy, pracownicy urzędu gminy. Celem przebudowy i rozbudowy było zwiększenie przepustowości oczyszczania ścieków ze 150m3/d do 400m3/d, jak również wymiana wyeksploatowanych urządzeń technologicznych na nowe urządzenia. Zadanie inwestycyjne pn. ?Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osjakowie wraz z niezbędną infrastrukturą? zostało zrealizowane w ramach projektu pn. ?Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osjakowie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Osjaków i zakup samochodu asenizacyjnego?.

{multithumb default}Oczyszczalnia 01 - Uroczyste przekazanie do eksploatacji przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Osjakowie

Oczyszczalnia 01 - Uroczyste przekazanie do eksploatacji przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Osjakowie

Oczyszczalnia 02 - Uroczyste przekazanie do eksploatacji przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Osjakowie

 

Oczyszczalnia 03 - Uroczyste przekazanie do eksploatacji przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Osjakowie

Oczyszczalnia 04 - Uroczyste przekazanie do eksploatacji przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Osjakowie

Oczyszczalnia 05 - Uroczyste przekazanie do eksploatacji przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Osjakowie

Oczyszczalnia 06 - Uroczyste przekazanie do eksploatacji przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Osjakowie

Oczyszczalnia 07 - Uroczyste przekazanie do eksploatacji przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Osjakowie

Oczyszczalnia 08 - Uroczyste przekazanie do eksploatacji przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Osjakowie

Oczyszczalnia 09 - Uroczyste przekazanie do eksploatacji przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Osjakowie

Oczyszczalnia 10 - Uroczyste przekazanie do eksploatacji przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Osjakowie

Oczyszczalnia 11 - Uroczyste przekazanie do eksploatacji przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Osjakowie

Oczyszczalnia 12 - Uroczyste przekazanie do eksploatacji przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Osjakowie

Oczyszczalnia 13 - Uroczyste przekazanie do eksploatacji przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Osjakowie