Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Wszystkie osoby mające na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci mogą ubiegać się o uzyskanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych, która uprawnia do zniżek oferowanych przez Partnerów Programu. Informacje nt. możliwości uzyskania Karty znajdują się na stronie internetowej www.rcpslodz.pl w zakładce Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych.