151 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

W dniu 16.01.2014r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie odbyła się uroczystość patriotyczna z okazji 151 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
W uroczystości udział wzięli m.in.:

– Pan Andrzej Chowis – Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Sekretarz Powiatu Wieluńskiego
– Pani Henryka Dubecka – Radna Rady Powiatu w Wieluniu

– Radni Rady Gminy w Osjakowie

– Pan Jarosław Trojan – Wójt Gminy Osjaków

– Pan Franciszek Janus – Prezes Gminnego Koła ZKRPiBWP w Osjakowie wraz z członkami Koła
– Sołtysi z terenu Gminy Osjaków

– Pani Maria Nowaczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie
– Pani Irena Ciania – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie

– Pani Anna Przybylska – Dyrektor Katolickich Szkół Podstawowych w Drobnicach i Czernicach

– Pani Hanna Kołodziej – Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie
– Pani Elżbieta Muszyńska – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Osjakowie

– Pani Agata Nowak – Dyrektor Biura LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”

– Pani Katarzyna Kowalska – Dyrektor Oddziału NBS w Działoszynie O/Osjaków
– Pani Barbara Domagała – Kierownik GBP w Osjakowie

– Emerytowani Pracownicy Urzędu Gminy, Kultury i Oświaty z terenu gm. Osjaków
– Nauczyciele wraz z młodzieżą szkolną
– Przedstawiciele mediów: Radio ZW, Kulisy Powiatu
– Mieszkańcy Gminy Osjaków.

Uroczystość uświetniła obecność pocztów sztandarowych: Rady Gminy w Osjakowie, Gminnego Koła ZKRPiBWP w Osjakowie, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie, Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie, Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Czernicach, Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK im. Św. Faustyny Kowalskiej w Drobnicach, Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Osjakowie.

 Więcej informacji znajdą państwo na stornie http://kultura.osjakow.pl/