III Gminny Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych

19-ego stycznia 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie odbył się III Gminny Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych.

Celem Przeglądu było:

– przypomnienie zapomnianych kolęd, pastorałek i pieśni związanych z Bożym  Narodzeniem

– zainteresowanie polskimi kolędami i pastorałkami

– prezentacja wartościowych pod względem religijnym i artystycznym kolęd i pastorałek.

Organizatorem Przeglądu był Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Osjakowie.

Do III Gminnego Przeglądu zgłosiło się 24 solistów indywidualnych, 3 duety, 13 grup, ogółem około 125 uczestników.

Więcej informacji dostępne na stronie http://kultura.osjakow.pl/