Ogłoszenie konkursu na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

 

Wójt Gminy Osjaków

ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu
kultury fizycznej i sportu na rok 2014

  pdf 16 - Ogłoszenie konkursu na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Ogłoszenie konkursu