Zapytanie ofertowe

Prosimy o składanie ofert na dostawę papieru:
– polspeed
– pollux
– poljet
– papier kolorowy
Oferty prosimy składać drogą e-mailową na adres: [email protected], pocztą lub osobiście w sekretariacie Urzędu do dnia 14 lutego 214 r. do godziny 15:30.