Powiadomienia SMS

Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem powiadomień przypominających o płatnościach wobec Gminy Osjaków za pomocą wiadomości SMS, dotyczących:

– podatków,
– opłat za odbiór śmieci,
– należności za wodę i ścieki

prosimy o wypełnienie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszenia i dostarczenie go do sekretariatu Urzędu Gminy w Osjakowie

     Formularz zgłoszeniowy