Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora

 

Wójt Gminy Osjaków
ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko Dyrektora
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Osjakowie.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE