Majowe rocznice

image?format=raw&type=img&id=3231 - Majowe roczniceW dniu 16 maja 2014r. o godz. 11:00 w hali przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie odbyła się uroczystość patriotyczna z okazji 223 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 69 rocznicy Dnia Zwycięstwa.

Uroczystość składała się z dwóch części: oficjalnej i artystycznej.

{nomultithumb}

W części oficjalnej nastąpiło:

– wprowadzenie pocztów sztandarowych: Gminnego Koła ZKRPiBWP w Osjakowie, Rady Gminy w Osjakowie, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie, Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie,

– wystąpienie okolicznościowe Wójta Gminy Osjaków ? Pana Jarosława Trojana, Starosty Wieluńskiego ? Pana Andrzeja Stępnia i Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Chowisa oraz Prezesa Zarządu Gminnego Koła ZKRPiBWP w Osjakowie ? Pana Franciszka Janusa,

– odprowadzenie pocztów sztandarowych.

Na część artystyczną składał się:

montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie, w którym przybliżono wszystkie ważne wydarzenia majowe w historii Polski.


Wiązanki kwiatów pod Obeliskiem „Poległym za Ojczyznę 1939-1945” w imieniu wszystkich uczestników uroczystości złożyła delegacja uczniów Publicznego Gimnazjum.

Organizatorami uroczystości byli: Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie i Publiczne Gimnazjum w Osjakowie.

Galeria zdjęć z wydarzenia: http://kultura.osjakow.pl/fotogaleria