Uchwały Rady Gminy w Osjakowie

Uchwała Nr XLIII/227/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/164/2013 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości …

Uchwała Nr XLIII/222/2014 w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie projektu systemowego na rok 2014 pt.”Współpraca – aktywność – samodzielność”

Uchwała Nr XXXVIII/193/2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXIV/175/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/164/2013 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości …

Uchwała Nr XXXII/166/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/136/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXXII/165/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/134/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwała Nr XXXII/164/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Osjaków

Uchwała Nr XXXI/161/2013 z dnia 29-04-2013 r. w sprawie zmiany ?Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osjaków?.

Uchwała Nr XXX/152/2013 z dnia 25-03-2013 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemnik

Uchwała Nr XXX/151/2013 z dnia 25-03-2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXX/150/2013 z dnia 25-03-2013 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osjaków”

Uchwała Nr XXX149/2013 z dnia 25-03-2013 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXVIII/136/2013 z dnia 30-01-2013 r. w sprawie sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XXVIII/135/2013 z dnia 30-01-2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVIII/134/2013 z dnia 30-01-2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwała Nr XXVIII/133/2013 z dnia 30-01-2013 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami kiomunalnymi odbieranymi od włascicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XXVIII/131/2013 z dnia 30-01-2013 r. w sprawie zmiany6 uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXV/116/2012 z dnia 20-11-2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości