Ogłoszenie o naborze wniosków o użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Powiatu Wieluńskiego

{multithumb thumb_width=580 thumb_height=105}

 

Ogloszenie2 - Ogłoszenie o naborze wniosków o użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Powiatu Wieluńskiego

 OGŁOSZENIE !

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego

w ramach programu „Wspieramy zdrowie” ogłasza nabór wniosków o użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Powiatu Wieluńskiego.

Przedmiotem użyczenia są wózki inwalidzkie z napędem ręcznym oraz krzesło toaletowe. O wypożyczenie w/w sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby, które:

– posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność korzystania z określonego typu sprzętu.

Warunkiem ubiegania się o wypożyczenie sprzętu jest złożenie w Biurze Fundacji, pl. Kazimierza Wielkiego 2, pok. 201, 98-300 Wieluń, tel. 43 843 79 32 ( siedziba Starostwa Powiatowego w Wieluniu) prawidłowo wypełnionego Wniosku o użyczenie urządzeń pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego wraz z załącznikami w terminie  do 15.07.2014r. do godz. 15.00.

Komisja powołana przez Zarząd Fundacji, dokona wyboru osób, z którymi zostaną podpisane umowy użyczenia wózków inwalidzkich.

Zasady wypożyczania urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego przez Fundację na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego oraz formularze dokumentów niezbędnych o ubieganie się o wypożyczenie w/w sprzętu są dostępne na stronie internetowej Fundacji www.fundacja.wielun.pl, w Biurze Fundacji, a także na stronach internetowych Starostwa Powiatowego i Urzędów Gmin Powiatu Wieluńskiego. 

Partner programu:

{multithumb thumb_width=580 thumb_height=200}

 

Ogloszenie3 - Ogłoszenie o naborze wniosków o użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Powiatu Wieluńskiego