I uroczysta sesja Rady Gminy w Osjakowie

 W dniu 1 grudnia 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie odbyła się I uroczysta sesja Rady Gminy kadencji 2014-2018 na której zostali zaprzysiężeni radni w składzie:

– Czerniak Urszula
– Drab Renata
– Drutowski Jacek
– Drutowski Ryszard
– Felusiak Bronisława
– Forenc Michał
– Jabłonka Waldemar
– Kałużny Zdzisław
– Kaźmierczak Danura
– Kowalczyk Ireneusz
– Niepiekło Jolanta
– Walasik Waldemar
– Waloch Elżbieta
– Wojcieszek Arkadiusz
– Zatwarnicki Jan

W głosowaniu tajnym, Przewodniczącym Rady Gminy w Osjakowie został :
– Ryszard Drutowski.

Natomiast Wiceprzewodniczącymi Rady gminy w Osjakowie zostali:
– Waldemar Jabłonka
– Jolanta Niepiekło
– Jan Zatwarnicki

Na I sesji złożył ślubowanie Wójt Gminy Osjaków :
– Jarosław Trojan

sesja 01 - I uroczysta sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 02 - I uroczysta sesja Rady Gminy w Osjakowie

sesja 03 - I uroczysta sesja Rady Gminy w Osjakowie

sesja 04 - I uroczysta sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 05 - I uroczysta sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 06 - I uroczysta sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 07 - I uroczysta sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 08 - I uroczysta sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 09 - I uroczysta sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 10 - I uroczysta sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 11 - I uroczysta sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 12 - I uroczysta sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 13 - I uroczysta sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 14 - I uroczysta sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 15 - I uroczysta sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 16 - I uroczysta sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 17 - I uroczysta sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 18 - I uroczysta sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 19 - I uroczysta sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 20 - I uroczysta sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 21 - I uroczysta sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 22 - I uroczysta sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 23 - I uroczysta sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 24 - I uroczysta sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 25 - I uroczysta sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 26 - I uroczysta sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 27 - I uroczysta sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 28 - I uroczysta sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 29 - I uroczysta sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 30 - I uroczysta sesja Rady Gminy w Osjakowie