Zakończenie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” w Gminie Osjaków

{multithumb thumb_width=600 thumb_height=135}

logo 8.3 - Zakończenie realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" w Gminie Osjaków

 

Z dniem 31 grudnia 2014r. Gmina Osjaków zakończy realizację Projektu w ramach działania 8.3 PO IG.
Głównym celem Projektu było zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla 40 gospodarstw domowych z terenu Gminy Osjaków, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, ze względu na trudną sytuację materialną i społeczną lub niepełnosprawność oraz zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu, niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla 5 jednostek podległych Gminie Osjaków.

    Projekt realizowany był w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. i przyczynił się do zwiększenia dostępu do usług cyfrowych w Gminie Osjaków, podniesienia jakości edukacji w szkołach, rozwoju alternatywnych form kształcenia, pobudzenia aktywności mieszkańców do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych, promocji Internetu jako narzędzia pracy, zdobywania informacji i wiedzy, rozrywki i organizacji własnego czasu, wykorzystania nowych technologii informatycznych, podniesienia wiedzy i umiejętności mieszkańców.