Zaproszenie do GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie
zaprasza do udziału
w IV Gminnym Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych

Cele przeglądu:
– przypomnienie zapomnianych kolęd, pastorałek i pieśni związanych z Bożym Narodzeniem
– zainteresowanie polskimi kolędami i pastorałkami
– prezentacja wartościowych pod względem religijnym i artystycznym kolęd, pastorałek i piosenek

pdf 16 - Zaproszenie do GOK Regulamin